Servicevilkår Seneste opdatering :dato

Servicevilkår for Olorance

Artikel 1: Introduktion

1.1 Aftale om Vilkår

 • Disse Servicevilkår ("Vilkår"), inklusive alle supplerende retningslinjer og dokumenter inkorporeret heri ved reference, udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, personligt eller på vegne af en enhed (“Bruger”) og Olorance (herefter omtalt som “Selskabet”, “vi”, “os”, eller “vores”), vedrørende din adgang til og brug af https://www.olorance.com/ samt enhver anden medieform, mediekanal, mobil hjemmeside eller mobilapplikation relateret, forbundet eller på anden måde tilknyttet dertil.

1.2 Accept af Vilkår

 • Ved at tilgå eller bruge nogen del af Tjenesten erkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse Vilkår, uden begrænsning eller kvalifikation. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, må du ikke tilgå eller bruge Tjenesten.

1.3 Ændring og Modifikation

 • Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse Vilkår til enhver tid og af enhver årsag. Vi vil orientere dig om eventuelle ændringer ved at opdatere "Sidst opdateret"-datoen for disse Vilkår, og du fraskriver dig retten til at modtage specifik underretning om hver enkelt sådan ændring.

Artikel 2: Brugerkonti

2.1 Kontooprettelse

 • For at få adgang til og udnytte bestemte funktioner i Tjenesten skal brugere oprette og vedligeholde en konto ("Konto"). Registrering kræver, at brugere angiver visse personlige og professionelle oplysninger, som opfordret under registreringsprocessen.

2.2 Nøjagtige Oplysninger

 • Brugerne repræsenterer og garanterer hermed, at alle oplysninger, der er angivet under kontooprettelsen og derefter, er nøjagtige, komplette og aktuelle. Brugerne accepterer at opdatere sådanne oplysninger for at opretholde deres nøjagtighed og fuldstændighed.

2.3 Ansvar for Konto

 • Brugerne accepterer alt ansvar for enhver og alle aktiviteter, der forekommer under deres Konto, uanset om de er autoriserede eller uautoriserede. Brugerne er ansvarlige for at beskytte fortroligheden af deres kontooplysninger, inklusive adgangskoder.

2.4 Brugerrepræsentationer

 • Ved at oprette en Konto repræsenterer Brugerne, at de juridisk er tilladt at indgå en bindende kontrakt og ikke er forhindret i at modtage tjenester i henhold til lovgivningen i den relevante jurisdiktion.

Artikel 3: Brug af Tjenester

3.1 Licensbevilling

 • Olorance tildeler Brugeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig licens til at få adgang til og bruge Tjenesten strengt i overensstemmelse med disse Vilkår. Denne licens er udelukkende med det formål at gøre det muligt for Brugeren at bruge Tjenesten, som leveret af Olorance, på den måde, der er tilladt af disse Vilkår.

3.2 Begrænsninger i Brugen

 • Brugeren accepterer ikke at bruge Tjenesten på nogen måde, der kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe Tjenesten, eller forstyrre andres brug og nydelse af Tjenesten. Dette inkluderer at afholde sig fra adfærd, der er skadelig, svigagtig, bedragerisk, truende, chikanerende, ærekrænkende, uanstændig eller på anden måde anstødelig.

3.3 Overholdelse af Love

 • Brugeren skal bruge Tjenesten i overensstemmelse med alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og regulativer.

3.4 Bevarelse af Rettigheder

 • Vilkårene for denne licens giver ikke Brugeren ret til nogen support- eller vedligeholdelsestjenester for Tjenesten. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt Brugeren, forbeholdes af Olorance og dets licensgivere.

3.5 Ændring af Tjenesten

 • Olorance forbeholder sig retten til når som helst at ændre, suspendere eller indstille Tjenesten (eller enhver del deraf) med eller uden varsel. Brugeren accepterer, at Olorance ikke vil være ansvarlig over for Brugeren eller tredjepart for enhver ændring, suspension eller indstilling af Tjenesten.

Artikel 4: Forbudt Adfærd

4.1 Overholdelse af Love og Regulativer

 • Brugere er strengt forbudt at bruge Tjenesten til at engagere sig i enhver aktivitet, der overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love, regler eller bestemmelser i disse Vilkår.

4.2 Forbudte Aktiviteter

 • Brugeren accepterer ikke at deltage i adfærd, der er skadelig, svigagtig, bedragerisk, truende, chikanerende, ærekrænkende, uanstændig eller på anden måde anstødelig. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, aktiviteter relateret til hvidvaskning af penge, terrorisme, hacking eller enhver kriminel aktivitet.

4.3 Ingen Forstyrrelse

 • Brugere må ikke forstyrre, overbelaste eller assistere i forstyrrelsen eller overbelastningen af: (1) enhver server eller netværk involveret i Tjenesten; eller (2) en anden Brugers nydelse af Tjenesten.

4.4 Overførsel af Skadeligt Indhold

 • Brugere accepterer ikke at uploade, overføre, distribuere eller på anden måde gøre tilgængelig gennem Tjenesten nogen computer virus, orme, trojanske heste eller software, der er beregnet til at beskadige eller ændre et computersystem eller data.

4.5 Ingen Uautoriseret Adgang

 • Brugere er forbudt at forsøge at opnå uautoriseret adgang til Tjenesten, andre Brugerkonti eller computersystemer eller netværk forbundet med Tjenesten gennem hacking, password mining eller andre midler.

Artikel 5: Immaterielle Ejendomsrettigheder

5.1 Ejerforhold

 • Alle rettigheder, titler og interesser i og til Tjenesten, herunder men ikke begrænset til al software, tekst, grafik, billeder, video, information og andre materialer, med undtagelse af ethvert indhold leveret af Brugerne, skal til enhver tid forblive den eksklusive ejendom af Olorance og dets licensgivere.

5.2 Ophavsret og Varemærkebeskyttelse

 • Tjenesten, herunder dens originale indhold, funktioner, funktionalitet og underliggende teknologi, er beskyttet af ophavsret, varemærke, servicemærke, patent, forretningshemmelighed og andre immaterielle ejendomsrettigheder eller proprietære rettigheder love, både i det land, hvor Olorance er baseret og internationalt.

5.3 Brug af Immateriel Ejendom

 • Enhver brug af Olorances immaterielle ejendom, der ikke er specifikt autoriseret heri, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Olorance, er strengt forbudt og vil afslutte licensen, der er tildelt heri.

5.4 Forbud mod Krænkelse

 • Brugerne accepterer ikke at reproducere, redistribuere, kopiere, adskille, reverse-engineer eller skabe afledte værker baseret på Tjenesten eller nogen del deraf, på en måde, der krænker Olorances eller andres immaterielle ejendomsrettigheder.

5.5 Anerkendelse

 • Brugere erkender, at varemærker, servicemærker, handelsnavne og logoer, der bruges og vises på Tjenesten, er registrerede og uregistrerede mærker tilhørende Olorance og dets licensgivere.

Artikel 6: Betaling og Kommunikation med Freelancere

Betalings- og Kommunikationsprocedurer

6.1 Eksklusiv Brug af Platformen til Betalinger og Kommunikation

 • Alle finansielle transaktioner og kommunikationer mellem brugere (“Klienter”) og freelancere (“Tjenesteudbydere”) skal udelukkende finde sted gennem Olorance-platformen. Dette er for at sikre sikkerheden, sporbarheden og pålideligheden af alle interaktioner inden for vores serviceøkosystem.

6.2 Forbud mod Transaktioner uden for Platformen

 • Klienter og Tjenesteudbydere er strengt forbudt at engagere sig i eller anmode om betalinger eller kommunikation uden for platformen relateret til tjenester forhandlet eller leveret via Olorance. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forslag, fakturering, betalingsbehandling og levering af tjenester.

6.3 Konsekvenser af Overtrædelse af Betalings- og Kommunikationspolitikker

 • Overtrædelse af disse politikker kan resultere i øjeblikkelig suspension eller opsigelse af kontoen. Olorance forbeholder sig retten til at tage yderligere juridiske skridt mod enhver part involveret i sådanne overtrædelser. Dette kan omfatte krav om erstatning eller håndhævelsesforanstaltninger, som anses for nødvendige i henhold til gældende lovgivning.

6.4 Rapporteringsforpligtelser

 • Brugere er forpligtede til at rapportere enhver opfordring eller forsøg fra andre brugere på at engagere sig i transaktioner uden for platformen. Olorance vil undersøge sådanne rapporter og tage passende handling for at opretholde integriteten og sikkerheden af platformen.

6.5 Juridiske Skridt og Meddelelse

 • I tilfælde af mistanke om ulovlige aktiviteter eller overtrædelse af disse Vilkår, vil Olorance iværksætte alle nødvendige juridiske skridt for at beskytte sine interesser. Dette kan omfatte formelle juridiske meddelelser eller indledning af retssager i overensstemmelse med den jurisdiktion, der er angivet i disse Vilkårs styrende lov.

Artikel 7: Ansvarsfraskrivelse

7.1 "Som Den Er" og "Som Tilgængelig" Basis

 • Tjenesten leveres på en "som den er" og "som tilgængelig" basis. Olorance og dets tilknyttede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere giver ingen fremstillinger eller garantier af nogen art, hverken udtrykte eller underforståede, med hensyn til drift af deres tjenester eller informationen, indholdet, materialerne eller produkterne inkluderet i deres tjenester.

7.2 Ingen Garantier

 • Selskabet fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier, både udtrykte og underforståede, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse med hensyn til Tjenesten, herunder information, indhold og materialer indeholdt deri.

7.3 Ingen Repræsentation

 • Olorance giver ingen garanti for, at Tjenesten vil opfylde dine krav, eller at Tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; ej heller giver Olorance nogen garanti for de resultater, der kan opnås fra brugen af Tjenesten eller for nøjagtigheden eller pålideligheden af information opnået gennem Tjenesten.

7.4 Din Brug af Tjenesten

 • Du anerkender og accepterer, at din brug af Tjenesten er på din egen risiko. Selskabet garanterer ikke, at Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Artikel 8: Ansvarsbegrænsning

8.1 Ansvarsomfang

 • Under ingen omstændigheder skal Olorance, eller dets direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaber, være ansvarlige for nogen indirekte, tilfældige, straffende, specielle, følgeskader eller eksemplariske skader, herunder uden begrænsning, skader for tab af fortjeneste, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab, som følge af (i) din adgang til eller brug af eller manglende evne til at tilgå eller bruge Tjenesten; (ii) enhver adfærd eller indhold af tredjepart på Tjenesten; (iii) ethvert indhold opnået fra Tjenesten; og (iv) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dine transmissioner eller indhold, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller enhver anden juridisk teori, uanset om vi er blevet informeret om muligheden for sådan skade, og selvom en heri fastsat løsning ikke opfylder sit væsentlige formål.

8.2 Ansvarsloft

 • Til det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning, skal Olorances samlede ansvar over for dig ikke overstige det større af det beløb, du har betalt, hvis nogen, til Olorance for Tjenesten i de 12 måneder forud for kravet eller et fastsat bestemt beløb.

8.3 Væsentlig Basis

 • Skadesbegrænsningerne fastsat ovenfor er fundamentale elementer af grundlaget for aftalen mellem Olorance og dig.

Artikel 9: Skadesløsholdelse

9.1 Aftale om at Skadesløsholde

 • Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Olorance, dets tilknyttede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere, og dets og deres respektive officerer, direktører, ansatte, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og tildelte skadesløse fra og imod ethvert krav, ansvar, skader, domme, priser, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer) som følge af eller relateret til din overtrædelse af disse Vilkår eller din brug af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, enhver brug af Tjenestens indhold, tjenester og produkter, der ikke er udtrykkeligt autoriseret i disse Vilkår eller din brug af informationer opnået fra Tjenesten.

9.2 Omfang af Skadesløsholdelse

 • Denne forpligtelse til skadesløsholdelse omfatter, men er ikke begrænset til, alle ansvar eller udgifter som følge af alle krav, tab, skader (faktiske og følgeskader), sager, domme, retssagsomkostninger og advokatsalærer af enhver art og natur.

9.3 Skadesløsholdelsesprocedure

 • Olorance vil underrette dig om ethvert sådant krav, sag eller retssag og vil assistere dig, for dine omkostninger, i forsvaret af ethvert sådant krav, sag eller retssag.

Artikel 10: Lovvalg

10.1 Jurisdiktion

 • Disse Servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved Olorance leverer Brugertjenester, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med de materielle love i den jurisdiktion, hvor Olorance er registreret, uden at give virkning til eventuelle principper om lovkonflikter.

10.2 Juridisk Sted

 • Brugeren accepterer, at enhver juridisk handling eller retssag, der opstår under disse Vilkår, udelukkende vil blive anlagt i de føderale eller statslige domstole beliggende i jurisdiktionen for Olorances registrering og samtykker i personlig jurisdiktion og sted i disse domstole.

10.3 Udelukkelse af Lovkonflikt

 • Anvendelsen af De Forenede Nationers Konvention om Kontrakter for den Internationale Køb af Varer er udtrykkeligt udelukket fra disse Vilkår.

Artikel 11: Ændringer af Vilkår

11.1 Ændringsrettigheder

 • Olorance forbeholder sig den ensidige ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Vilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på sin hjemmeside. Det er Brugerens ansvar regelmæssigt at tjekke hjemmesiden for ændringer.

11.2 Fortsat Accept

 • Din fortsatte brug af eller adgang til Tjenesten efter offentliggørelse af eventuelle ændringer til disse Vilkår udgør accept af disse ændringer.

11.3 Meddelelse

 • Selvom Olorance kan vælge at underrette brugere om væsentlige ændringer i Vilkårene, er det ikke forpligtet til at gøre dette, og det er Brugerens ansvar regelmæssigt at tjekke for opdateringer.

Artikel 12: Samlet Aftale

12.1 Aftalens Fyldestgørelse

 • Disse Vilkår, sammen med eventuelle ændringer og eventuelle yderligere aftaler, du måtte indgå med Olorance i forbindelse med Tjenesten, udgør den samlede aftale mellem dig og Olorance angående Tjenesten.

12.2 Erstatning

 • Disse Vilkår erstatter og erstatter enhver tidligere aftale eller forståelse, skriftlig eller mundtlig, mellem dig og Olorance angående Tjenesten.

12.3 Ingen Afhængighed

 • Du anerkender, at ved at acceptere disse Vilkår, har du ikke støttet dig til nogen repræsentation, forpligtelse eller løfte givet af eller antydet fra noget sagt eller skrevet i forhandlinger mellem dig og Olorance før sådanne Vilkår, undtagen som udtrykkeligt angivet i disse Vilkår.

Artikel 13: Kontaktoplysninger

13.1 Kommunikationskanal

 • Eventuelle spørgsmål, forespørgsler eller korrespondancer vedrørende disse Servicevilkår bør rettes til Olorance gennem den angivne kommunikationskanal, som angivet på Tjenesten.

13.2 Officielle Kontaktoplysninger

13.3 Svartid

 • Selvom Olorance bestræber sig på at reagere hurtigt på forespørgsler, er der ikke garanteret nogen fast tidsramme for svar på spørgsmål eller bekymringer, der er rejst.